ทุกตั๋ว ทุกอีเวนท์ จองตั๋วออนไลน์ได้ที่นี่ Ticket.MThai.com
ขั้นตอนการซื้อตั๋วบาสเกตบอล
หากท่านยังไม่ได้เป็นสมาชิก กรุณาสมัครสมาชิกก่อน เนื่องจากระบบจะส่งข้อมูลการจอง ข้อมูลยืนยันการซื้อตั๋วไปยังอีเมล์ที่ท่านลงทะเบียนไว้ หากท่านสมัครสมาชิกไว้เรียบร้อยแล้วสามารถ log in เข้าสู่ระบบ เพื่อดำเนินการซื้อตั๋วได้ทันที

วิธีสมัครสมาชิก
1. คลิกที่ปุ่มสมัครสมาชิก และกรุณากรอกข้อมูลให้ครบทุกช่อง พร้อมตรวจสอบ 'ชื่อ-นามสกุล / เบอร์โทรศัพท์มือถือ / อีเมล์ของท่าน' ให้ถูกต้อง
    จากนั้นคลิกที่ ปุ่มสมัครสมาชิก ระบบจะทำการส่งลิงค์เพื่อยืนยันตัวตันไปที่อีเมล์ที่ท่านกรอกข้อมูลไว้
2. กรุณาเช็คอีเมล์ของท่าน (อีเมล์ของเราอาจเข้าไปอยู่ใน Junk mail) แล้วคลิกที่ลิ้งค์เพื่อเป็นการยืนยันการสมัครสมาชิก
3. เมื่อคลิกลิ้งค์แล้ว ระบบจะแจ้งการยืนยันสมาชิก

วิธีการซื้อตั๋วบาสเกตบอล
ท่านสามารถเลือกซื้อตั๋วเข้าชมเกมการแข่งขันบาสเกตบอลออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ Ticket.Mthai.com ได้อย่างง่ายดาย
สะดวกเพียง 3 ขั้นตอนดังนี้ Select Game & Seat (เลือกเกมการแข่งขันและที่นั่ง) --> Payment (ชำระเงิน) --> Complete (การซื้อสำเร็จ)


1. Select Ticket & Seat (เลือกรายการและที่นั่ง)
1.1 กรุณาทำการซื้อให้เสร็จสมบูรณ์ ภายใน 15 นาที เพื่อให้ข้อมูลที่นั่งที่ท่านต้องการยังคงอยู่ในระบบ
1.2 ตรวจสอบรายการที่ท่านเลือก
1.3 'คลิกที่แผนผังที่นั่ง' เพื่อเลือกที่นั่ง
1.4 เลือกที่นั่งในเกมที่ต้องการ โดยคลิกที่แผนผัง
      จากนั้น ใช้เมาส์เลื่อนและซูมเพื่อทำการ 'เลือก โซน / แถว / ที่นั่ง' ที่ท่านต้องการ และกดปุ่ม 'ยืนยันการเลือกที่นั่ง
1.5 สามารถเลือกซื้อตั๋วได้มากกว่าหนึ่งรอบ
1.6 ตรวจสอบข้อมูล ที่นั่งอีกครั้ง โดยท่านสามารถคลิกที่แผนผัง เพื่อเลือกที่นั่งเพิ่มได้ หรือ กดลบที่นั่งที่ไม่ต้องการ เมื่อตรวจสอบข้อมูลครบถ้วนแล้ว กดปุ่ม 'ดำเนินการต่อ'


2. Payment (ชำระเงิน)
2.1 ตรวจสอบ 'รายละเอียดของท่าน' ชื่อ-สกุล / อีเมล์ / โทรศัพท์มือถือ และ 'รายละเอียดที่นั่ง' รายการแข่ง / โซน / แถว / เลขที่นั่ง
2.2 จากนั้นกดเลือก 'วิธีการชำระเงิน' ท่านสามารถเลือกชำระเงินได้ 2 วิธี
      - เลือกชำระผ่าน บัตรเครดิต
         ระบบจะนำท่านเข้าสู่ขั้นตอนการชำระเงินแบบออนไลน์ผ่านระบบของธนาคาร กรุณากรอกข้อมูลให้เสร็จสมบูรณ์ จากนั้นกดปุ่ม continue เพื่อรับโค้ดยืนยันการซื้อตั๋ว
      - เลือกชำระผ่าน เคาน์เตอร์เซอร์วิส
        ท่านสามารถพิมพ์ 'ใบเรียกเก็บเงิน' หรือ 'นำ Pay code' ไปชำระเงินได้ที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส ทุกสาขา โดยจะต้อง ชำระภายใน 6 ชั่วโมง หลังจากทำการจอง
        หากท่านไม่ชำระตามเวลาที่กำหนด การจองที่นั่งจะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ


3. Complete (การซื้อสำเร็จ)
3.1 เมื่อ 'ชำระเงินแล้ว' ระบบจะ'ส่งเมล์ยืนยันการซื้อตั๋ว'ไปยังอีเมล์ที่ท่านระบุไว้
3.2 โปรด 'พิมพ์ใบเสร็จ หรือ แจ้งหมายเลข BOOKING CODE' เพื่อรับตั๋วที่เคาน์เตอร์จำหน่ายในวันแข่งขัน ณ สนาม Staduim29