ทุกตั๋ว ทุกอีเวนท์ จองตั๋วออนไลน์ได้ที่นี่ Ticket.MThai.com
ขั้นตอนการซื้อตั๋วอีเวนท์
หากท่านยังไม่ได้เป็นสมาชิก กรุณาสมัครสมาชิกก่อน เนื่องจากระบบจะส่งข้อมูลการจอง ข้อมูลยืนยันการซื้อตั๋วไปยังอีเมล์ที่ท่านลงทะเบียนไว้ หากท่านสมัครสมาชิกไว้เรียบร้อยแล้วสามารถ log in เข้าสู่ระบบ เพื่อดำเนินการซื้อตั๋วได้ทันที

วิธีสมัครสมาชิก
1. คลิกที่ปุ่มสมัครสมาชิก และกรุณากรอกข้อมูลให้ครบทุกช่อง พร้อมตรวจสอบ 'ชื่อ-นามสกุล / เบอร์โทรศัพท์มือถือ / อีเมล์ของท่าน' ให้ถูกต้อง
    จากนั้นคลิกที่ ปุ่มสมัครสมาชิก ระบบจะทำการส่งลิงค์เพื่อยืนยันตัวตันไปที่อีเมล์ที่ท่านกรอกข้อมูลไว้
2. กรุณาเช็คอีเมล์ของท่าน (อีเมล์ของเราอาจเข้าไปอยู่ใน Junk mail) แล้วคลิกที่ลิ้งค์เพื่อเป็นการยืนยันการสมัครสมาชิก
3. เมื่อคลิกลิ้งค์แล้ว ระบบจะแจ้งการยืนยันสมาชิก

วิธีซื้อตั๋วอีเวนท์
ท่านสามารถเลือกซื้อตั๋วออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ Ticket.Mthai.com ได้อย่างง่ายดาย
สะดวกเพียง 3 ขั้นตอนดังนี้ Select Date & Ticket (เลือกวันเข้าชมและจำนวนตั๋ว) --> Payment (ชำระเงิน) --> Complete (การซื้อสำเร็จ)


1. Select Date & Ticket (เลือกวันเข้าชมและจำนวนตั๋ว)
1.1 'คลิกที่แผนผัง' เพื่อเลือกจำนวนตั๋ว
1.2 กรุณาทำการซื้อให้เสร็จสมบูรณ์ ภายใน 15 นาที เพื่อให้ข้อมูลที่นั่งที่ท่านต้องการยังคงอยู่ในระบบ
1.3 คลิกที่แผนผังและเลือกจำนวนตั๋วที่ต้องการตรวจสอบรายการที่ท่านเลือก และกดปุ่ม “ยืนยันจำนวนตั๋ว”
1.4 เมื่อเลือกจำนวนตั๋วแล้ว สามารถเลือกซื้อตั๋วได้มากกว่าหนึ่งวัน
1.5 ตรวจสอบข้อมูล จำนวนตั๋ว อีกครั้ง โดยท่านสามารถคลิกที่แผนผัง เพื่อเลือกจำนวนตั๋วเพิ่มได้ หรือ กดลบจำนวนตั๋วที่ไม่ต้องการ เมื่อตรวจสอบข้อมูลครบถ้วนแล้ว กดปุ่ม 'ดำเนินการต่อ'


2. Payment (ชำระเงิน)
2.1 ตรวจสอบ 'รายละเอียดของท่าน' ชื่อ-สกุล / อีเมล์ / โทรศัพท์มือถือ และ 'รายละเอียดจำนวนตั๋ว'/ วันเข้าชม
2.2 จากนั้นกดเลือก 'วิธีการชำระเงิน' ท่านสามารถเลือกชำระเงินได้ 2 วิธี
      - เลือกชำระผ่าน บัตรเครดิต
         ระบบจะนำท่านเข้าสู่ขั้นตอนการชำระเงินแบบออนไลน์ผ่านระบบของธนาคาร กรุณากรอกข้อมูลให้เสร็จสมบูรณ์ จากนั้นกดปุ่ม continue เพื่อรับโค้ดยืนยันการซื้อตั๋ว
      - เลือกชำระผ่าน เคาน์เตอร์เซอร์วิส
        ท่านสามารถพิมพ์ 'ใบเรียกเก็บเงิน' หรือ 'นำ Pay code' ไปชำระเงินได้ที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส ทุกสาขา โดยจะต้อง ชำระภายใน 6 ชั่วโมง หลังจากทำการจอง
        หากท่านไม่ชำระตามเวลาที่กำหนด การจองที่นั่งจะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ


3. Complete (การซื้อสำเร็จ)
3.1 เมื่อ 'ชำระเงินแล้ว' ระบบจะ'ส่งเมล์ยืนยันการซื้อตั๋ว'ไปยังอีเมล์ที่ท่านระบุไว้
3.2 โปรด 'พิมพ์ใบเสร็จ หรือ แจ้งหมายเลข BOOKING CODE' เพื่อรับตั๋วที่เคาน์เตอร์จำหน่าย ในวันเข้าชมภาพยนตร์ ณ สถานที่จัดงานช่างชุ่ย(กรีนโซน)