ทุกตั๋ว ทุกอีเวนท์ จองตั๋วออนไลน์ได้ที่นี่ Ticket.MThai.com
คำถามที่พบบ่อย

ผม/ดิฉันสามารถจองตั๋วออนไลน์และชำระเงินโดยตรงที่เคาน์เตอร์จำหน่ายตั๋วได้หรือไม่?

ผม/ดิฉันจะได้รับหลักฐานการซื้อตั๋วเข้าชมและใบเสร็จรับเงินทันทีที่ชำระค่าบริการเรียบร้อยแล้วหรือไม่?

เมื่อทำรายการสั่งซื้อเรียบร้อยแล้ว จะติตต่อรับตั๋วได้ที่ใด?

ทางเว็บไซต์ของคุณต้องการข้อมูลบัตรเครดิตของผม/ดิฉันขณะที่ผม/ดิฉันทำการซื้อตั๋วหรือไม่?

เงื่อนไขและนโยบายการซื้อตั๋วเข้าชมของเว็บไซต์ของคุณเป็นอย่างไร?

ใครเป็นผู้บริหารการจัดการเข้าชมภาพยนตร์?

นโยบายสำหรับเด็ก?

หมายเลขบัตรเครดิตของผม/ดิฉันถูกต้อง แต่บัตรไม่สามารถทำรายการชำระเงิน ผม/ดิฉันพบว่ามีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นในขณะที่ทำการชำระเงิน ทำไมจึงเป็นเช่นนั้น?

ผม/ดิฉันชำระเงินเรียบร้อยแล้ว แต่ยังไม่ได้รับการยืนยันกลับทางอีเมล์และทางมือถือ ทำไมจึงเป็นเช่นนั้น?

หากผม/ดิฉันไม่มีบัตรเครดิต จะสามารถซื้อตั๋วออนไลน์ได้หรือไม่?

ผม/ดิฉันต้องไปรับตั๋วเข้าชม ณ เคาน์เตอร์จำหน่ายตั๋วล่วงหน้าอย่างช้าที่สุดกี่ชั่วโมง?