ทุกตั๋ว ทุกอีเวนท์ จองตั๋วออนไลน์ได้ที่นี่ Ticket.MThai.com
ขั้นตอนการซื้อตั๋วคอนเสิร์ต
หากท่านยังไม่ได้เป็นสมาชิก กรุณาสมัครสมาชิกก่อน เนื่องจากระบบจะส่งข้อมูลการจอง ข้อมูลยืนยันการซื้อตั๋วไปยังอีเมล์ที่ท่านลงทะเบียนไว้ หากท่านสมัครสมาชิกไว้เรียบร้อยแล้วสามารถ log in เข้าสู่ระบบ เพื่อดำเนินการซื้อตั๋วได้ทันที

วิธีสมัครสมาชิก
1. คลิกที่ปุ่มสมัครสมาชิก และกรุณากรอกข้อมูลให้ครบทุกช่อง พร้อมตรวจสอบ 'ชื่อ-นามสกุล / เบอร์โทรศัพท์มือถือ / อีเมล์ของท่าน' ให้ถูกต้อง
    จากนั้นคลิกที่ ปุ่มสมัครสมาชิก ระบบจะทำการส่งลิงค์เพื่อยืนยันตัวตันไปที่อีเมล์ที่ท่านกรอกข้อมูลไว้
2. กรุณาเช็คอีเมล์ของท่าน (อีเมล์ของเราอาจเข้าไปอยู่ใน Junk mail) แล้วคลิกที่ลิ้งค์เพื่อเป็นการยืนยันการสมัครสมาชิก
3. เมื่อคลิกลิ้งค์แล้ว ระบบจะแจ้งการยืนยันสมาชิก

วิธีซื้อตั๋วคอนเสิร์ต
ท่านสามารถเลือกซื้อตั๋วเข้าชมคอนเสิร์ตออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ Ticket.Mthai.com ได้อย่างง่ายดาย
สะดวกเพียง 3 ขั้นตอนดังนี้ Select Seat (เลือกที่นั่ง) --> Payment (ชำระเงิน) --> Complete (การซื้อสำเร็จ)


1. Select Seat (เลือกที่นั่ง)
1.1 กรุณาทำการซื้อให้เสร็จสมบูรณ์ ภายใน 15 นาที เพื่อให้ข้อมูลที่นั่งที่ท่านต้องการยังคงอยู่ในระบบ
1.2 ตรวจสอบรายการที่ท่านเลือก
1.3 'คลิกที่แผนผังที่นั่ง' เพื่อเลือกที่นั่ง
1.4 เลือกที่นั่งที่ต้องการ โดยคลิกที่แผนผัง
      จากนั้น ใช้เมาส์เลื่อนและซูมเพื่อทำการ 'เลือก โซน / แถว / ที่นั่ง' ที่ท่านต้องการ และกดปุ่ม 'ดำเนินการต่อ
2. Payment (ชำระเงิน)
2.1 ตรวจสอบ 'รายละเอียดของท่าน' ชื่อ-สกุล / อีเมล์ / โทรศัพท์มือถือ และ 'รายละเอียดที่นั่ง' โซน / แถว / เลขที่นั่ง
2.2 จากนั้นกดเลือก 'วิธีการชำระเงิน' ท่านสามารถเลือกชำระเงินได้ 2 วิธี
      - เลือกชำระผ่าน บัตรเครดิต
        คลิก 'ยอมรับนโยบายการซื้อตั๋ว' จากนั้น ระบบจะนำท่านเข้าสู่ขั้นตอนการชำระเงินแบบออนไลน์ผ่านระบบของธนาคาร กรุณากรอกข้อมูลให้เสร็จสมบูรณ์
        จากนั้นกดปุ่ม continue เพื่อรับโค้ดยืนยันการซื้อตั๋ว
      - เลือกชำระผ่าน เคาน์เตอร์เซอร์วิส
        คลิก 'ยอมรับนโยบายการซื้อตั๋ว' จากนั้น ท่านสามารถพิมพ์ 'ใบเรียกเก็บเงิน' หรือ 'นำ Pay code' ไปชำระเงินได้ที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส ทุกสาขา โดยจะต้อง ชำระภายใน 6 ชั่วโมง หลังจากทำการจอง
        หากท่านไม่ชำระตามเวลาที่กำหนด การจองที่นั่งจะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ


3. Complete (การซื้อสำเร็จ)
3.1 เมื่อ 'ชำระเงินแล้ว' ระบบจะ'ส่งเมล์ยืนยันการซื้อตั๋ว'ไปยังอีเมล์ที่ท่านระบุไว้
3.2 โปรด 'พิมพ์ใบเสร็จรับเงิน หรือ แจ้งหมายเลข BOOKING CODE' พร้อมแสดงบัตรประชาชนของผู้ที่ทำรายการสั่งซื้อ เพื่อรับตั๋วเข้าชมที่เคาน์เตอร์จำหน่ายตั๋วในวันที่จัดงาน ณ Stage 1 @Mono29 Studio จ.นนทบุรี